Obchodní podmínky

Provozní řád a obchodní podmínky

Registrace klienta:

Nový klient se zaregistruje na http://www.heat-radlice.cz/rezervace.html a tím se založí registrační účet v rezervačním systému (dále jen RS). Při vytvoření registrace může online zakoupit zvolený kredit. Poté se již může rezervovat na libovolné lekce v rozvrhu RS.

Na rezervaci lekce musí mít klient dostatečný kredit.

Registrace klienta s kartou MSB

Nový klient s kartou MSB se zaregistruje na http://www.heat-radlice.cz/rezervace.html a tím se založí registrační účet v rezervačním systému (dále jen RS). Pro rezervace lekcí se musí účet aktivovat s údaji z MSB karty. Pro aktivaci účtu pište na email info@heat-radlice.cz. Co budeme pro aktivaci potřebovat? Číslo karty, čárového kódu, název firmy a platnost.

Storno podmínky

Zakoupený kredit není směnitelný zpět za peníze. Po zakoupení nevracíme zpět peníze v hotovosti ani na bankovní účet. 

Při uznání závažného důvodu může být kredit převeden na použití jinému zákazníkovi na účet v rezervačním systému.

Každá permanentka je časově omezená v závislosti na počtu vstupů a uhrazené částce.

Datum platnosti permanentky nelze samovolně prodloužit! Platnost je možné změnit pouze zakoupením nové permanentky před koncem platnosti té stávající. Novou permanentku je možné koupit opět přes on-line nákup v RS nebo v hotovosti přímo na recepci.

Rušení rezervací se provádí pouze prostřednictvím on-line RS z klientova registračního účtu. Storno lekcí prostřednictvím SMS a e-mailu není možné.

V případě rušení rezervace méně jak 12 hod. před začátkem, padá rezervace do tzv. burzy. Pokud si jiný klient rezervuje vaše místo, bude vám připsána zpět na účet částka odečtená za lekci. Podmínkou je, že lekce bude plně obsazená. Zpět na účet se kredit vrací v případě řádného storna (více než 12 hodin před začátkem lekce).

V případě klientů s MSB kartou požadujeme storno nejpozději 12 hod. před začátkem lekce. V případě absence nebo pozdějšiho storna požadujeme uhradit částku formou tzv. zálohy na lekce v hodnotě 280 Kč, abychom mohli strhnout částku za absenci nebo pozdější zrušení tímto způsobem. Pokud klient využívající MSB kartu porušuje podmínky (absence, neadekvátní storno) a zálohovou částku neuhradí, účet mu blokujeme. Záloha na lekce je vratná pouze vyčerpáním částky ve formě vstupů dle aktuálního rozvrhu anebo lze převést na jiný platný účet.

Klient využívající MSB kartu nesmí svůj reg.účet se svým jménem a údaji své MSB karty zapůjčovat jiné osobě.

Klient má povinnost se nejpozději 5 minut před začátkem lekce ohlásit na recepci, je-li tomu jinak, může být jeho místo bez náhrady postoupeno jinému zákazníkovi.

Kreditové permanentky jsou přenosné, je možné uskutečnit na jeden účet více rezervací na jednu či více lekcí. V případě zvýhodněných vstupů a permanentek (seniorských či studentských) je povinnen klient doložit doklad (studenti do 26 let, senioři nad 65 let).

Minimální počet klientů pro konání lekce je 3. (Vyhrazujeme si právo na výjimečné zrušení lekce v ojedinělých případech).  V případě nižšího počtu klientů na místě v lekci doporučujeme domluvit se s instruktorem o uskutečnění lekce.

Při zrušení lekce z důvodu nedostatečného počtu klientů bude klient této změně informován prostřednictvím SMS a emailem zprávou nejpozději 1,5 hodiny před začátkem lekce.

Náhradník

Má-li má klient rezervaci na lekci jako „Náhradník“, nemá platnou rezervaci na lekci.

Pokud se uvolní místo a jeho rezervace již nebude „Náhradník“, bude o skutečnosti informován prostřednictvím emailu v čase, který si při rezervaci náhradníka nastavil. Doporučujeme nastavit upozornění min. 2 hodiny před začátkem lekce.

Dodatek

Při zneužití rezervačního systému si provozovatel vyhrazuje právo zrušit přístup do systému odebráním uživatelského jména a hesla.

Provozovatel si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému. 

Klient svou registrací do rezervačního systému dává souhlas k zasílání elektronické pošty s informacemi o akcích H.E.A.T. Radlice na e-mail uvedený v RS.

GDPR

V RS je uložené jméno, email a telefonní kontakt na klienta. Tyto údaje jsou použity výhradně pro účely provozování rezervací na cvičební lekce. Nejsou předávané třetím stranám.

Tyto údaje jsou dále použity pouze pro účely rezervace a storno lekcí klienta.

Klient si může údaje kdykoli sám měnit v Rezervačním systému.

Provozní podmínky:

Účastník cvičebních lekcí v pod vedením kvalifikovaných instruktorů, prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se cvičení účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí).

Instruktor ani nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Taktéž za osobní věci odložené v šatně nebo v sále si zodpovídá účastník.

Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a čisté sportovní obuvi.

Následující přestupky jsou hodnocené jako hrubé porušení provozního řádu a H.E.A.T. Program si vyhrazuje právo zakázat vstup do provozovny a zrušit přístup do systému odebráním uživatelského jména a hesla. Na lekci nebude připuštěn účastník, který požil alkohol, drogy nebo jiné omamné látky a tím ohrožuje sebe nebo ostatní.

Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením!